UU dan Peraturan Terkait Perpustakaan

Berikut ini merupakan kumpulan tulisan terkait dengan UU dan peraturan terkait dengan bidang dunia Perpustakaan.

Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 2 Tahun 2017: Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Dunia Perpustakaan | Diklat Pustakawan 2019 | Anda pernah mendengar istilah Jabatan “Inpassing?”. Agar lebih faham dan memahami terkait dengan jabatan ini khususnya dalam profesi sebagai pustakawan, ada baiknya anda membaca dan memahami isi dari “Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 2 Tahun 2017: Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam …

Read More »

Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi – Peraturan Perpustakaan Nasional RI No 10 Tahun 2018

Dunia Perpustakaan | Ternyata masih ada sebagian perpustakaa perguruan tinggi, khususnya perpustakaan perguruan tinggi swasta kecil yang belum mengetahui secara rinci, terkait dengan Instrumen apasaja yang perlu diperhatikan saat akan dilakukan Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya, untuk memahami terkait Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, maka yang harus dilakukan oleh pustakawan …

Read More »

PP No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Dunia Perpustakaan | Kabar gembira sepertinya dirasakan oleh para pustakawan, aktivis serta pemerhati di bidang dunia perpustakaan. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi tentang Pelaksanaan dari UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan telah TERBIT!. Namun tunggu dulu, jangan terlalu bahagia jika anda ingat jika ini ada di …

Read More »

Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional

Dunia Perpustakaan | Untuk mereka para pustakawan/pengelola perpustakaan yang pernah kuliah di Jurusan Ilmu Perpustakaan, istilah Tajuk Subjek mungkin tak asing lagi (walaupun beberapa masih banyak yang kurang faham). Namun untuk beberapa kalangan pengelola perpustakaan yang tidak pernah mengenyam kuliah di Jurusan Ilmu Perpustakaan, apalagi belum pernah mengikuti diklat maupun …

Read More »

Permendiknas No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah, Diantaranya Tentang Perpustakaan Sekolah

Dunia Perpustakaan | Selain sudah disahkanya UU No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta PP No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, masih ada lagi peraturan yang mengatur khususnya dalam hal pengelolaan di perpustakaan sekolah. Perlu anda ketahui, bahwa salah satu landasan dalam mengelola perpustakaan sekolah, …

Read More »